Bài 107 trang 42 sgk toán 6 tập 1 - Bài 107. Điền dấu "X" vào ô thích hợp t... DeHocTot.com

Bài 107 trang 42 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 107. Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

a)     Một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.

 

 

 

b)    Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9.

 

 

 

c)    Một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.

 

 

 

d)    Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9.

 

 

 

Bài giải:

Câu

Đúng

Sai

a)     Một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.

 

X

 

b)    Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9.

 

 

X

c)    Một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.

 

X

 

d)    Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9.

 

X

 

Giải thích

a) Số chia hết cho \(9\) viết được dưới dạng \(9k, k\mathbb Z\). Mà \(9\) chia hết cho \(3\) do đó một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.

b) Ta lấy một ví dụ chứng minh khẳng định không đúng 

VD. \(15\) chia hết cho \(3\) nhưng không chia hết cho \(9\)

c) Tương tự như câu a do \(15\) chia hết cho \(3\) nên số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.

d) Tương tự như câu a do \(45\) chia hết cho \(9\) nên số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay