Bài 107 trang 98 sgk toán 6 tập 1 - Trên trục số cho hai điểm a, b (h.53). Hã... DeHocTot.com

Bài 107 trang 98 sgk toán 6 tập 1

Toán


Trên trục số cho hai điểm a, b (h.53). Hãy:

Trên trục số cho hai điểm a, b (h.53). Hãy:

a) Xác định các điểm –a; –b trên trục số;

b) Xác định các điểm |a|, |b|, |-a|, |-b|trên trục số;

c) So sánh các số a, b, –a; –b, |a|, |b|, |-a|, |-b| với 0.

Hướng dẫn làm bài:

a)

b) \(\left| a \right| = \left| { - a} \right| = 4,\left| b \right| = \left| { - b} \right| = 3\)

c) \(a < 0; - b < 0;0 < b;0 <  - a;0 < \left| { - a} \right| = \left| a \right|,0 < \left| { - b} \right| = \left| b \right|\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay