Bài 108 trang 98 sgk toán 6 tập 2 - Cho số nguyên a khác 0. So sánh  -a với a,... DeHocTot.com

Bài 108 trang 98 sgk toán 6 tập 2

Toán


Cho số nguyên a khác 0. So sánh  -a với a, -a với 0 

Hướng dẫn làm bài:

Nếu a > 0 thì -a < a; -a < 0 < a

Nếu a < 0 thì a < -a; a < 0 < -ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay