Bài 109 trang 42 sgk toán 6 tập 1 - Bài 109. Gọi \(m\) là số dư của \(a\) khi... DeHocTot.com

Bài 109 trang 42 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 109. Gọi \(m\) là số dư của \(a\) khi chia cho \(9\). Điền vào các ô trống:

a

16

 

213

827

468

m

 

 

 

 

 

 Bài giải:

a

16

 

213

827

468

m

 

7

 6

8

 0de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay