Bài 11 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 -  Điền số thích hợp vào ô trống.Giải... DeHocTot.com

Bài 11 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


 Điền số thích hợp vào ô trống.

Giải

Hai đẳng thức đầu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

       \(\frac{1}{4}=\frac{2}{8}\) hoặc \(\frac{1}{4}=\frac{3}{12}\) ;....

      \(\frac{-3}{4}=\frac{-6}{8}\) hoặc \(\frac{-3}{4}=\frac{12}{-16}\) ;...

      \(1=\frac{2}{2}=\frac{-4}{-4}=\frac{6}{6}=\frac{-8}{-8}=\frac{10}{10}\) ;de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay