Bài 11 trang 73 sgk toán 6 tập 1 - 11. Điền vào ô trống dấu > = < 3 ... DeHocTot.com

Bài 11 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Toán


11. Điền vào ô trống dấu > = <

 3 5,                          -3 5,

            4 -6,                         10 -10

Bài giải:

3 < 5;          -3 > -5;                     4 > -6;                   10 > -10.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay