Bài 110 trang 99 sgk toán 6 tập 1 - Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu ... DeHocTot.com

Bài 110 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Toán


Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai :

a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

b) Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

d) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

Hướng dẫn làm bài:

a) Đúng;                      

b) Đúng;

c) Sai.

Ví dụ: (-7).(-5) = 35.

d) Đúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay