Bài 111 trang 44 sgk toán 6 tập 1 - Bài 111.       a) Tìm các bội của \(4\)... DeHocTot.com

Bài 111 trang 44 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 111.

       a) Tìm các bội của \(4\) trong các số \(8; 14; 20; 25\).

       b) Viết tập hợp các bội của \(4\) nhỏ hơn \(30\).

       c) Viết dạng tổng quát các số là bội của \(4\).

Bài giải:

a)

\(8=2.4\)

\(14=2.7\)

\(20=4.5\)

\(25=5^2\)

Vây \(8;20\) là bội của \(4\)                        

b) Bội của \(4\) nhỏ  hơn \(30\) là \(\left\{0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28\right\}\).

c) Dạng tổng quát bội của \(4\) là: \(4k\), với \(k ∈ \mathbb N\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay