Bài 111 trang 99 sgk toán 6 tập 1 - Tính các tổng sau:a) [(-13) + (-15)] + (-8)b) ... DeHocTot.com

Bài 111 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Toán


Tính các tổng sau:

a) [(-13) + (-15)] + (-8)

b) 500 – (-200) – 210 - 100

c) –(-129) + (-119) - 301 + 12

d) 777 – (-111) –(-222) + 20

Hướng dẫn làm bài:

a) [(-13) + (-15)] + (-8)

=-28 - 8

= -36 b) 500 (-200) 210 - 100

=500 + 200 210 - 100

=(500 + 200) - (210 + 100)

=700 - 310

= 390 c)–(-129) + (-119) - 301 + 12

=129 + 12 119 - 301

=(129 + 12) - (119 + 301)

= 141 420

= -279 d) 777 (-111) (-222) + 20

= 777 + 111 + 222 + 20

= (777 + 111 + 222) + 20

= 1110 + 20

= 1130


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay