Bài 113 trang 50 sgk toán 6 tập 2 - Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi s... DeHocTot.com

Bài 113 trang 50 sgk toán 6 tập 2

Toán


Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép nhân này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán:

a)39 . 47 = 1833;                                            

b)15,6 . 7,02 = 109,512;

c)1833 . 3,1 = 5682,3;                                  

d)109,512 . 5,2 = 569,4624.

 

(3,1 . 47) . 39 =

 

 

(15,6 . 5,2) . 7,02 =

 

 

5682,3  : (3,1 . 47) =

 

 

Hướng dẫn làm bài:

Từ a) và c) suyra: (3,1 . 47) . 39 = 5682,3.

Từ b) và d) suyra: (15,6 . 5,2) . 7,02 = 569,4624.

Từ a) và c) suyra: 5682,3: (3,1 . 47) = 39de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay