Bài 113 trang 99 sgk toán 6 tập 2 - Đố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 ... DeHocTot.com

Bài 113 trang 99 sgk toán 6 tập 2

Toán


Đố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào các ô trống ở hình vuông bên (mỗi số vào một ô) sao cho tổng ba số trên mỗi dòng, mỗi cột hoặc mỗi đường chéo đều bằng nhau.

Hướng dẫn làm bài:

Sau khi xếp đầy các số đã cho vào các ô thì tổng các số trong bảng là:

-3+3 -2 + 2-1 +1 + 4 + 5 + 0 = 9 . Muốn cho tổng các số trong mỗi dòng đều bằng nhau thì tổng các số trong mỗi dòng bằng 9: 3 =3.

Vì thế ở mỗi côt hoặc mỗi dòng khi đã biết hai số thì ta tìm được số thứ ba sao cho tong các số ở đó bằng 3. Chẳng hạn, ở cột thứ ba dòng 1 phải điển số -2; ở cột thứ 2 dòng thứ ba phải điền số -1; …

2

3

-2

-3

1

5

4

-1

0de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay