Bài 114 trang 99 sgk toán 6 tập 1 - Liệt kê và tính tổng tất cả các số n... DeHocTot.com

Bài 114 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Toán


Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

a)  - 8 < x < 8

b) - 6 < x < 4

c) - 20 < x < 21

Hướng dẫn làm bài:

a)  - 8 < x < 8

x = - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7.

Tổng các số trên bằng 0.

b) - 6 < x < 4

x = - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3.

Tổng các số này là - 9

c) - 20 < x < 21

x = - 19; - 18;... ; - 1;0.1;... ;19;20.$

Tổng các số này là 20.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay