Bài 115 trang 99 sgk toán 6 tập 1 - Tìm a ∈ Z, biết:a) |a| = 5             ... DeHocTot.com

Bài 115 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Toán


Tìm a ∈ Z, biết:

a) |a| = 5               b) |a| = 0                   c) |a| = -3 

d) |a| = |-5|           e) -11|a| = -22

Hướng dẫn làm bài:

a) |a| = 5 => a = 5 hay a = -5

b) |a| = 0 => a = 0	

c) |a| = -3 không tìm được a nào như thế vì |a| không thể là số âm.

d) |a| = |-5| = 5 => a = 5 hay a = -5

e) -11|a| = -22 => |a| = (-22):(-11) = 2

=> a = 2 hay a = -2


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay