Bài 116 - Trang 51 - Phần số học SGK Toán 6 Tập 2 - 116. Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. ... DeHocTot.com

Bài 116 - Trang 51 - Phần số học SGK Toán 6 Tập 2

Toán


116. Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh.

a) 84% của 25 ;                            b) 48% của 50.

Hướng dẫn giải.

 16% của 25 bằng \(\frac{16}{100}.25=\frac{16.25}{100}\) ;

  25% của 16 bằng \(\frac{25}{100}.16=\frac{25.16}{100}\) .

Do đó 16% của 25 bằng 25% của 16.

a) Tương tự 84% của 25 bằng 25% của 84 mà 25% của 84 bằng 84 : 4 = 21.

Vậy 84% của 25 bằng 21.

b) 48% của 50 bằng 50% của 48, mà 50% của 48 bằng 48 : 2 = 24.

Vậy 48% của 50 bằng 24.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay