Bài 117 trang 47 sgk toán 6 tập 1 - Bài 117. Dùng bảng số nguyên tố ở cuố... DeHocTot.com

Bài 117 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 117. Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách, tìm các số nguyên tố trong các số sau:

\(117\);          \(131\);         \(313\);          \( 469\);          \(647\).

Bài giải:

\(131,   313,   647\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay