Bài 117 trang 99 sgk toán 6 tập 1 - Tính:a) (–7)3. 24b) 54. (–4)2Hướng dẫn ... DeHocTot.com

Bài 117 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Toán


Tính:

a) (–7)3. 24

b) 54. (–4)2

Hướng dẫn làm bài:

a) \({\left( { - 7} \right)^3}{.2^4} =  - {7^3}{.2^4} =  - 343.16 =  - 5488\)

b) 54. (–4)2

=5 . 5 . 5 . 5 . (-4) . (-4) 

=25. (-4) . 25. (-4)

=(-100) . (-100)

= 10000


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay