Bài 119 trang 47 sgk toán 6 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 119 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 119. Thay chữ số vào dấu \(*\) để được hợp số: \(\overline{1*}\); \(\overline{3*}\).

Bài giải:

\(* \in {\rm{\{ }}0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\} \)

Hợp số là số không phải là số nguyên tố.

Số nguyên tố là số có hai ước là \(1\) và chính nó.

a) \(\overline{1*}\)

+) \(*=0\) số lập thành là \(10\) là hợp số

+) \(*=1\) số lập thành là \(11\) là số nguyên tố

+) \(*=2\) số lập thành là \(12\) là hợp số

+) \(*=3\) số lập thành là \(13\) là số nguyên tố

+) \(*=4\) số lập thành là \(14\) là hợp số

+) \(*=5\) số lập thành là \(15\) là hợp số

+) \(*=6\) số lập thành là \(16\) là hợp số

+) \(*=7\) số lập thành là \(17\) là số nguyên tố

+) \(*=8\) số lập thành là \(18\) là hợp số

+) \(*=9\) số lập thành là \(19\) là số nguyên tố.

Vậy các giá trị của \(*\) thỏa mãn là: \(* \in {\rm{\{ 0}};2;4;5;6;8\} \)

b) \(\overline{3*}\)

Làm tương tự ta có \(*\) nhận các giá trị là: \(* \in {\rm{\{ 0}};2;3;4;5;6;8;9\} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay