Bài 12 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 12 Xem hình 13 và gọi tên các điểm:a... DeHocTot.com

Bài 12 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 12 Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

a, Nằm giữa \(2\) điểm \(M\) và \(P\).

b, Không nằm giữa hai điểm \(N\) và \(Q\).

c, Nằm giữa hai điểm \(M\) và \(Q\).

Giải:

a) điểm \(N\)              b, điểm  \(M\)          c, điểm \(N\) và  \(P\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay