Bài 121 trang 47 sgk toán 6 tập 1 - Bài 121.a) Tìm số tự nhiên \(k\) để \(3 ... DeHocTot.com

Bài 121 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 121.

a) Tìm số tự nhiên \(k\) để \(3 . k\) là số nguyên tố.

b) Tìm số tự nhiên \(k\) để \(7 . k\) là số nguyên tố.

Bài giải:

a) Nếu \(k > 1\) thì \(3k\) có ít nhất ba ước là \(1, 3, 3k\); nghĩa là nếu \(k > 1\) thì \(3k\) là một hợp số. Do đó để \(3k\) là một số nguyên tố thì \(k = 1\).

b) Tương tự nếu \(k>1\) thì \(7k\) có ít nhất ba ước là \(1;7;7k\); nghĩa là nếu \(k>1\) thì \(7k\) là một hợp số. Do đó để \(7k\) là một số nguyên tố thì \(k=1\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay