Bài 122 trang 47 sgk toán 6 tập 1 - Bài 122. Điền dấu "X" vào ô thích hợp: ... DeHocTot.com

Bài 122 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 122. Điền dấu "X" vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a)    Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố.

 

 x

 

b)    Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố.

 

 

c)    Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.

 

 

d)    Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong các chữ số \(1, 3, 7, 9\).

 

 

Bài giải:

a) Đúng, vì có  \(2\) và \(3\) là hai số tự nhiên liên tiếp  đều là số nguyên tố;                                   

b) Đúng, đó là \(3, 5, 7\);

c) Sai, vì \(2\) là số chẵn đồng thời cũng là số nguyên tố;                

d) Sai vì \(2\) cũng là số nguyên tố.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay