Bài 122 trang 53 sgk toán 6 tập 2 - Nguyên liệu để muối dưa cải gồm rau c... DeHocTot.com

Bài 122 trang 53 sgk toán 6 tập 2

Toán


Nguyên liệu để muối dưa cải gồm rau cải, hành tươi, đường và muối. Khối lượng hành, đường muối theo thứ tự bằng 5%, \({1 \over {1000}}\) và \({3 \over {40}}\) khối lượng rau cải. Vậy nếu muối 2 kg rau cải thì cần bao nhiêu ki lô gam hành, đường và muối?

Hướng dẫn làm bài:

Số kg hành cần để muối 2kg rau cải là:

 \(2 \times 5 = 2 \times {5 \over {100}} = 0,1(kg)\)

Số kg đường cần để muối 2kg rau cải là:

 \(2 \times {1 \over {100}} = 0,002(kg)\)

Số kg muối cần để muối 2kg rau cải là:

\(2 \times {3 \over {40}} = 0,15\) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay