Bài 123 trang 48 sgk toán 6 tập 1 - ... DeHocTot.com
Tải app Học Tốt mobile
để tra cứu lời giải Offline

Bài 123 trang 48 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 123. Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố \(p\) mà bình phương của nó không vượt quá \(a\), tức là  \(p^2≤ a\):

\(a\)

\(29\)

\(67\)

\(49\)

\(127\)

\(173\)

\(253\)

\(p\)

 

 

 

 

 

 

 Bài giải:


\(a\)

\(29\)

\(67\)

\(49\)

\(127\)

\(173\)

\(253\)

\(p\)

\(2, 3, 5\)

 

\(2, 3, 5, 7\)

 

\(2, 3, 5, 7\)

 

\(2, 3, 5, 7, 11\)

 

\(2, 3, 5, 7, 11, 13\)

 

\(2, 3, 5, 7, 11, 13\)

 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay