Bài 123 trang 53 sgk toán 6 tập 2 - Nhân dịp lễ Quốc Khánh 2 – 9, một cử... DeHocTot.com

Bài 123 trang 53 sgk toán 6 tập 2

Toán


Nhân dịp lễ Quốc Khánh 2 – 9, một cửa hàng giảm giá 10% một số mặt hàng. Người bán hàng đã sửa lại giá của các mặt hàng ấy như sau:

Em hãy kiểm tra xem người bán hàng tính giá mới có đúng không?

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: Giảm 10% = \({90} \over {100}\)

\(A.35000.{{90} \over {100}} = 31500\)đ ≠ 33000 đ    (Sai)

\(B.120000.{{90} \over {100}} = 108000\)đ      (Đúng)

\(C.67000.{{90} \over {100}} = 60300\)đ          (Đúng)

\(D.450000.{{90} \over {100}} = 405000\)đ ≠ 420000đ          (Sai)

\(E.240000.{{90} \over {100}} = 216000\)đ      (Đúng)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay