Bài 124 trang 48 sgk toán 6 tập 1 - Bài 124. Máy bay có động cơ ra đời năm ... DeHocTot.com

Bài 124 trang 48 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 124. Máy bay có động cơ ra đời năm nào ?

Máy bay có động cơ ra đời năm \(\overline{abcd}\), trong đó:

a là số có đúng một ước;

b là hợp số lẻ nhỏ nhất;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và \(c ≠ 1\);

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

Bài giải:

Vì a có đúng một ước nên \(a = 1\);

b là hợp số lẻ nhỏ nhất nên \(b = 9\);

c không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số và \(c ≠ 1\) nên \(c = 0\);

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất; đó là số \(d=3\).

Vậy \(\overline{abcd} = 1903\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay