Bài 126 - Trang 54 - SGK Toán 6 Tập 2 - 126. Tìm một số biết : a) \(\frac{2}{3}\)... DeHocTot.com

Bài 126 - Trang 54 - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


126. Tìm một số biết : 

a) \(\frac{2}{3}\) của nó bằng 7,2 ;                        b) \(1\frac{3}{7}\) của nó bằng -5.

Giải.

a) 10,8 ;                                           b) -3,5de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay