Bài 127 trang 50 sgk toán 6 tập 1 - Bài 127. Phân tích các số sau ra thừa số... DeHocTot.com

Bài 127 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 127. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

a) \(225\);                 b) \(1800\);                     

c) \(1050\);                  d) \(3060\).

Bài giải:

a) \(225 = {3^2}{.5^2}\) chia hết cho \(3\) và \(5\);           

b) \(1800 = {2^3}{.3^2}{.5^2}\) chia hết cho \(2, 3, 5\);                    

c) \(1050 = 2 . 3 . 5^2. 7\) chia hết cho \(2, 3, 5, 7\);                

d) \(3060 = {2^2}{.3^2}.5.17\) chia hết cho \(2, 3, 5, 17\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay