Bài 127 - Trang 54 - SGK Toán 6 Tập 2 - 127. Biết rằng 13,32 . 7 = 93,24 và 93,24 : 3... DeHocTot.com

Bài 127 - Trang 54 - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


127. Biết rằng 13,32 . 7 = 93,24 và 93,24 : 3 = 31,08. Không cần làm phép tính, hãy :

a) Tìm một số, biết \(\frac{3}{7}\) của nó bằng 13,32 ;

b) Tìm một số, biết \(\frac{7}{3}\) của nó bằng 31,08.

Giải.

a) 31,08 ;                         

b) 13,32.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay