Bài 13 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - Các số sau là bao nhiêu phần của một gi... DeHocTot.com

Bài 13 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ:

a) 15 phút  ;  b) 30 phút   ;    c) 45 phút  ;    

d) 20 phút  ;  e) 40 phút   ;    g) 10 phút  ;     h) 5 phút.

Giải

a) \(\frac{15}{60}\) = \(\frac{1}{4}\) giờ ;                  

b) \(\frac{30}{60}\) = \(\frac{1}{2}\) giờ ;                

c) \(\frac{45}{60}\) = \(\frac{3}{4}\) giờ.

d) \(\frac{20}{60}\) = \(\frac{1}{3}\) giờ ;                  

e) \(\frac{40}{60}\) = \(\frac{2}{3}\) giờ ;                

g) \(\frac{10}{60}\) = \(\frac{1}{6}\) giờ.

 h) \(\frac{5}{60}\) = \(\frac{1}{12}\) giờ ;de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay