Bài 13 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 - Bài 13. Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20G... DeHocTot.com

Bài 13 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Toán


Bài 13. Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20

Giải:

\(\widehat{ILK}\) =  \(45^{0}\)

\(\widehat{IKL}\) = \(45^{0}\)

\(\widehat{LIK}\) = \(90^{0}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay