Bài 130 - Trang 55 - SGK Toán 6 Tập 2 - 130. Đố : Đố em tìm được một số mà... DeHocTot.com

Bài 130 - Trang 55 - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


130. Đố : Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng \(\frac{1}{3}\) ?

Hướng dẫn giải.

Một nửa số đó bằng \(\frac{1}{3}\) thì số đó bằng \(\frac{1}{3}:\frac{1}{2}=\frac{2}{3}\) .

Lưu ý : Cũng có thể diễn đạt theo cách khác như sau : Nếu một nửa của số đó bằng \(\frac{1}{3}\) thì cả số đó bằng hai nửa của nó, do đó nó bằng \(\frac{2}{3}\) .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay