Bài 132 trang 55 sgk toán 6 tập 2 - Tìm x, biết:a) \(2{2 \over 3}.x + 8{2 \over 3} ... DeHocTot.com

Bài 132 trang 55 sgk toán 6 tập 2

Toán


Tìm x, biết:

a) \(2{2 \over 3}.x + 8{2 \over 3} = 3{1 \over 3}\)

b) \(3{2 \over 7}.x - {1 \over 8} = 2{3 \over 4}\)

Hướng dẫn làm bài:

a) Từ \(2{2 \over 3}.x + 8{2 \over 3} = 3{1 \over 3}\) hay suy ra 8x + 26 = 10.

Chuyển vế ta được: \(8x = 10 - 26 =  - 16\) . Vậy x = -2.

b) Từ \(3{2 \over 7}.x - {1 \over 8} = 2{3 \over 4}hay{{23} \over 7}x - {1 \over 8} = {{11} \over 4}\) 

suy ra \({{23} \over 7}x = {{11} \over 4} + {1 \over 8} = {{22 + 1} \over 8} = {{23} \over 8}\).

Do đó \(x = {{23} \over 8}:{{23} \over 7} = {{23.7} \over {8.23}} = {7 \over 8}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay