Bài 135 trang 56 sgk toán 6 tập 2 - Một xí nghiệp đã thực hiện \({5 \over 9... DeHocTot.com

Bài 135 trang 56 sgk toán 6 tập 2

Toán


Một xí nghiệp đã thực hiện \({5 \over 9}\) kế hoạch, còn phải làm tiêp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

Hướng dẫn làm bài:

Vì xí nghiệp đã làm được  \({5 \over 9}\)  kế hoạch nên còn lại \({4 \over 9}\) kế hoạch.

Còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành có nghĩa là \({4 \over 9}\)  kế hoạch bằng 560 sản phẩm.

Do đó số sản phẩm theo kế hoạch là :

\(560:{4 \over 9} = {{560.9} \over 4} = 1260\) (sản phẩm).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay