Bài 136 trang 56 sgk toán 6 tập 2 - Đố (Theo một bài toán của Xem Lôi – đ... DeHocTot.com

Bài 136 trang 56 sgk toán 6 tập 2

Toán


Đố (Theo một bài toán của Xem Lôi – đơ (Sam Loyd)) : Trong hình 11, cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu ki lô gam ?

Hướng dẫn làm bài:

Từ hình vẽ suy ra \({1 \over 4}\) viên gạch bằng \({3 \over 4}\)  kg.

Vậy viên gạch nặng :  \({3 \over 4}:{1 \over 4} = 3\) (kg)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay