Bài 14 trang 73 sgk toán 6 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 14 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Toán


14. Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 2000, -3011, -10.

Bài giải:

\(\left | 2000 \right |\) = 2000;       \(\left | -3011 \right |\) = 3011;        \(\left | -10\right |\) = 10.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay