Bài 14 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 -  Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem g... DeHocTot.com

Bài 14 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Toán


 Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn,tù ,bẹt.

Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

Giải

 Góc vuông: góc 1, góc 5.                  

 Góc nhọn: góc 3, góc 6.

 Góc tù: góc 4.                                   

 Góc bẹt: góc 2

Kết  quả đo: 

\(\widehat{1}\)= \(\widehat{5}\)= \(90^{0}\)         \(\widehat{3}\)= \(70^{0}\)             

\(\widehat{6}\)= \(30^{0}\)            \(\widehat{4}\)=\(135^{0}\)              \(\widehat{2}\)=\(180^{0}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay