Bài 140 trang 56 sgk toán 6 tập 1 - Bài 140. Tìm \(ƯCLN\) của:a) \(16, 80, 176\);... DeHocTot.com

Bài 140 trang 56 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 140. Tìm \(ƯCLN\) của:

a) \(16, 80, 176\);                                     b) \(18, 30, 77\).

Bài giải:

a) Vì \(80\) \(\vdots\) \(16\) và \(176\) \(\vdots\) \(16\) nên \(ƯCLN (16, 80, 176) = 16\);

b) Ta có

\(18 = 2 . 3^2\);

\(30 = 2 . 3 . 5\);

\(77 = 7 . 11\).

Do đó \(18 , 30, 77\) không có ước chung nào khác \(1\). Vậy \(ƯCLN (18, 30, 77) = 1\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay