Bài 143 trang 56 sgk toán 6 tập 1 - Bài 143. Tìm số tự nhiên \(a\) lớn nhất... DeHocTot.com

Bài 143 trang 56 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 143. Tìm số tự nhiên \(a\) lớn nhất, biết rằng \(420\) \(\vdots\) \(a\) và \(700\) \(\vdots\) \(a\).

Bài giải:

Theo đầu bài \(420\) \(\vdots\) \(a\) nên \(a\) là ước của \(420\).

                    \(700\) \(\vdots\) \(a\) nên \(a\) là ước của \(700\)

Do đó \(a\) là ước chung của \(420\) và \(700\)

Mặt khác, theo đầu bài \(a\) lớn nhất nên \(a\) là ước chung lớn nhất của \(420\) và \(700\).

Ta có: 

$$\eqalign{
& 420 = {2^2}.3.5.7 \cr
& 700 = {2^2}{.5^2}.7 \cr} $$

\(Ư CLN(420,700)=2^2.5.7=140\)

Vậy \(a=140\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay