Bài 143 trang 59 sgk toán 6 tập 2 - Trong 40 kg nước biển có 2 kg muối. Tính ... DeHocTot.com

Bài 143 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Toán


Trong 40 kg nước biển có 2 kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.

Hướng dẫn làm bài:

Tỉ số phần trăm muối có trong nước biển là:

\({{2.100} \over {40}}\%  = 5\%\)

Vậy tỉ số phần trăm muối trong nước biển là 5%de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay