Bài 144 trang 56 sgk toán 6 tập 1 - Bài 144. Tìm các ước chung lớn hơn \(20\)... DeHocTot.com

Bài 144 trang 56 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 144. Tìm các ước chung lớn hơn \(20\) của \(144\) và \(192\).

Bài giải:


\(144=2^4.3^2\)

\(192=2^6.3\)

\(ƯCLN (144, 192)=2^4.3=48\) 

Các ước của \(48\) là: \(Ư(48)={\rm{\{ }}1;2;3;4;6;8;12;16;24;48\} \)

\(ƯCLN (144, 192)=48\) do đó các ước của \(48\) là ước chung của \(144\) và \(192\)

Vậy các ước chung lớn hơn \(20\) của \(144\) và \(192\) là \(24;48\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay