Bài 144 trang 59 sgk toán 6 tập 2 - Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa c... DeHocTot.com

Bài 144 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Toán


Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột là 97,2%. Tính lượng nước trong 4 kg dưa chuột.

Hướng dẫn làm bài:

Lượng nước trong 4kg dưa chuột là:

\(97,2\% .4 = {{97,2} \over {100}}.4 = 3,888\) (kg)

Vậy lượng nước trong 4kg dưa chuột là 3,888kg.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay