Bài 149 - Trang 61 - SGK Toán 6 Tập 2 - 149. Với số liệu nêu trong  , hãy dựng... DeHocTot.com

Bài 149 - Trang 61 - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


149. Với số liệu nêu trong  , hãy dựng biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông.

Hướng dẫn. 

                        de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay