Bài 15 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - 1. Rút gọn các phân số sau:a)  \(\frac{22}... DeHocTot.com

Bài 15 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


1. Rút gọn các phân số sau:

a)  \(\frac{22}{55}\) ;        b) \(\frac{-63}{81}\) ;       c) \(\frac{20}{-140}\) ;        d) \(\frac{-25}{-75}\) .

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{22}{55}=\frac{2}{5}\) ;   b) \(\frac{-63}{81}=\frac{-7}{9}\) ;     c) \(\frac{20}{-140}=\frac{-1}{7}\) ; d) \(\frac{25}{75}=\frac{1}{3}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay