Bài 15 trang 73 sgk toán 6 tập 1 - Bài 15. Điền dấu \(>, =, <\) vào ô t... DeHocTot.com

Bài 15 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 15. Điền dấu \(>, =, <\) vào ô trống:

,                           ,

,                        .

Bài giải

\(\eqalign{
& |3|\, < \,|5| \cr
& | - 3|\, < \,| - 5| \cr
& | - 1|\, > |0| \cr
& |2|\, = \,| - 2| \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay