Bài 151 - Trang 61 - SGK Toán 6 Tập 2 - 151. Muốn đổ bê tông, người ta trộn 1 ... DeHocTot.com

Bài 151 - Trang 61 - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


151. Muốn đổ bê tông, người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi.

a) Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông.

b) Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn các tỉ số phần trăm đó.

 Hướng dẫn giải.

a) Ta có: tổng = xi măng + cát + sỏi = 1 + 2 + 6 = 9

- Tỉ lệ phần trăm của xi măng = (xi măng . 100 / tổng) % = \(\left( {1.{{100} \over 9}} \right)\%  = 11,11\% \)

- Tỉ lệ phần trăm của cát = (cát . 100 / tổng) % = \(\left( {2.{{100} \over 9}} \right)\%  = 22,22\% \)

Tỉ lệ phần trăm của sỏi = (sỏi . 100 / tổng) % = \(\left( {6.{{100} \over 9}} \right)\%  = 66,67\% \)

b) Biểu đồ ô vuông:

                        de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay