Bài 152 trang 59 sgk toán 6 tập 1 - Bài 152. Tìm số tự nhiên \(a\) nhỏ nhất... DeHocTot.com

Bài 152 trang 59 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 152. Tìm số tự nhiên \(a\) nhỏ nhất khác \(0\), biết rằng \(a\) \(\vdots\) \(15\) và \(a\) \(\vdots\) \(18\).

Bài giải:

Số tự nhiên \(a\) nhỏ nhất khác \(0\) chia hết cho cả \(15\) và \(18\), chính là \(BCNN (15, 18)\).

\(15=3.5\)

\(18=2.3^2\)

\(BCNN(15,18)=2.3^2.5=90\)

Vậy \(a=90\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay