Bài 153 trang 59 sgk toán 6 tập 1 - Bài 153. Tìm các bội chung nhỏ hơn \(500\)... DeHocTot.com

Bài 153 trang 59 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 153. Tìm các bội chung nhỏ hơn \(500\) của \(30\) và \(45\).
Bài giải:

\(30=2.3.5\)

\(45=3^2.5\)
\(BCNN (30, 45) = 90\).

Do đó các bội chung nhỏ hơn \(500\) của \(30\) và \(45\) là các số tự nhiên chia hết cho \(90\) và nhỏ hơn \(500\)

Vậy các số thỏa mãn điều kiện của bài toán là: \(0, 90, 180, 270, 360, 450\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay