Bài 154 trang 64 sgk toán 6 tập 2 - Cho phân số \({x \over 3}\) . Với giá trị... DeHocTot.com

Bài 154 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Toán


Cho phân số \({x \over 3}\) . Với giá trị nguyên nào của x thì ta có:

a) \({x \over 3} < 0\)                                     b) \({x \over 3} = 0\)

c) \(0 < {x \over 3} < 1\)                             d) \({x \over 3} = 1\)

e) \(1 < {x \over 3} \le 2$\)

Hướng dẫn làm bài:

a) \({x \over 3} < 0 \Rightarrow x < 0\)

b) \({x \over 3} = 0 \Rightarrow x = 0\)

c) \(0 < {x \over 3} < 1 \Rightarrow 0 < x < 3 \Rightarrow x = 1;2\)

d) \({x \over 3} = 1 \Rightarrow x = 3\)

e) \(1 < {x \over 3} \le 2 \Rightarrow 3 < x \le 6 \Rightarrow x = 4;5;6\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay