Bài 156 trang 64 sgk toán 6 tập 2 - Rút gọn:a) \({{7.25 - 49} \over {7.24 + 21}}\)b... DeHocTot.com

Bài 156 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Toán


Rút gọn:

a) \({{7.25 - 49} \over {7.24 + 21}}\)

b) \({{2.\left( { - 13} \right).9.10} \over {\left( { - 3} \right).4.\left( { - 5} \right).26}}\)

Hướng dẫn làm bài:

a) Phân tích thành các thừa số chung, rồi rút chúng ra ngoài dấu ngoặc, sau đó rút gọn.

\({{7.25 - 49} \over {7.24 + 21}} = {{7(25 - 7)} \over {7(24 + 3)}} = {{18} \over {27}} = {2 \over 3}\)

b) Phân tích một số thành tích các số, sau đó rút gọn các số giống nhau ở tử và mẫu

\({{2.\left( { - 13} \right).9.10} \over {\left( { - 3} \right).4.\left( { - 5} \right).26}} = {{2( - 13).3.3.2.5} \over {( - 3).2.2( - 5).13.2}} = {{ - 3} \over 2}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay