Bài 157 trang 64 sgk toán 6 tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 157 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Toán


Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ?

15 phút; 45 phút; 78 phút; 150 phút.

(Vídụ: 6 phút = \({6 \over {60}}h = {1 \over {10}}h = 0,1h)\) .

Hướng dẫn làm bài:

a) 15 phút = \({{15} \over {60}}h = {1 \over 4}h = 0,25h\)                                                 

b) 45 phút = \({{45} \over {60}}h = {3 \over 4}h = 0,75h\)

c) 78 phút = \({{78} \over {60}}h = {{13} \over {10}}h = 1,3h\)                     

d) 150 phút = \({{150} \over {60}}h = {5 \over 2}h = 2,5h\)     de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay