Bài 158 trang 64 sgk toán 6 tập 2 - So sánh hai phân số :a) \({3 \over 4}\) và \... DeHocTot.com

Bài 158 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Toán


So sánh hai phân số :

a) \({3 \over 4}\) và \({{ - 1} \over { - 4}}\)

b) \({{15} \over {17}}\) và \({{25} \over {27}}\)

Hướng dẫn làm bài:

a) \({{ - 1} \over { - 4}} = {1 \over 4} > 0\) nên \({3 \over { - 4}} < 0 < {{ - 1} \over { - 4}}\)

Do đó: \({3 \over { - 4}} < {{ - 1} \over { - 4}}\)

b) Quy đồng mẫu ta được:

\({{15} \over {17}} = {{15.27} \over {17.27}} = {{405} \over {459}}\)

\({{25} \over {27}} = {{25.17} \over {27.27}} = {{425} \over {459}}\)

\( \Rightarrow {{405} \over {459}} < {{425} \over {459}} \Rightarrow {{15} \over {17}} < {{25} \over {27}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay